Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 10 NĂM 2022.

Ngày 23-09-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B11, K31 & B2, K28

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

C, K17

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/10/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B11, K32 & B2, K29

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

06/10/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C, K4

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

07/10/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

05

C, K18

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K17

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

09/10/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

07

B11, K33 & B2, K30

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/10/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

C, K19

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/10/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

B2, K10

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

14/10/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

10

B2, K31

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2 (chiều)

11

B11, K13 & B2, K18 

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

16/10/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1 (chiều)

12

C, K20

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/10/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

B11, K34

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/10/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

C, K6

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

21/10/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

15

B2, K32

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

16

B11, K14

B2, K19 & C, K9

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

23/10/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A2

(chiều)

17

B11, K35 

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/10/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

18

C, K21

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/10/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

19

B2, K20 & C, K10

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

28/10/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1 (chiều)

20

B11, K36 & B2, K33

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

110

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

08/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

02

111

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

09/10/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

03

112

Công ty CP

Bến xe tàu HG

15/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

04

113

Công ty CP

Bến xe tàu HG

17/10/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

05

114

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

22/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

06

115

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

29/10/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

07

116

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

31/10/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng


Đang online: 1
Hôm nay: 327
Đã truy cập: 769806
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.