Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 11 NĂM 2022.

Ngày 25-10-2022
  1. Ô tô

TT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B11K37

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/11/2022

(Thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B2K34

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/11/2022

(Thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

CK7

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

04/11/2022
(Thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

04

CK22

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/11/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B11K15;

B2K21; CK11

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

06/11/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

A1
(Chiều)

08

B11K38

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/11/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

CK23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/11/2022

(Thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B11K39

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/11/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B2K35

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/11/2022

(Thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B11K16;

B2K22; CK12

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

16/11/2022

(Thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

A1
(Chiều)

13

B11K40

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/11/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

CK5&CK8

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

18/11/2022
(Thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

15

CK24

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/11/2022

(Thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

A2
(Chiều)

16

B2K23; B2K24

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

20/11/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

A2
(Chiều)

17

B2K36

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/11/2022

(Thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

18

CK25

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/11/2022

(Thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

19

CK9

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

25/11/2022
(Thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

20

B11K41

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/11/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

21

B11K17;

B2K25; CK13

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

27/11/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

A1
(Chiều)

22

B2K37

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/11/2022

(Thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

119

Công ty CP

Bến xe tàu HG

12/11/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

02

120

Công ty CP

Bến xe tàu HG

18/11/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

03

121

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

19/11/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

04

122

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

20/11/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

05

123

HTX TMDV Vĩnh Tường

23/11/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, P. Vĩnh Tường

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 480
Đã truy cập: 769958
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.