Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 12 NĂM 2022 (Điều chỉnh).

Ngày 05-12-2022

THÔNG BÁO

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 12/2022

 (Điều chỉnh)

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo do Sở Giao thông vận tải trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và các trung tâm sát hạch lái xe, Phòng Quản lý Vận tải. Phương tiện và Người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô trong tháng 12/2022 như sau:

1. Ô tô

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

HẠNG SÁT HẠCH

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

01/12/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

02/12/2022
(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

03/12/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/12/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

09/12/2022
(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/12/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

11/12/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/12/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/12/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/12/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

A2 (Chiều)

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

18/12/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/12/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/12/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

23/12/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A2 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/12/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/12/2022

(Thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/12/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

30/12/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

2. Mô tô (A1)

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

Công ty CP Bến xe tàu HG

10/12/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

Công ty TNHH Hai

 thành viên Vận tải HG

11/12/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

Công ty CP Bến xe tàu HG

17/12/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh HG

18/12/2022

(Chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

HTX TMDV Vĩnh Tường

23/12/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, P. Vĩnh Tường

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 504
Đã truy cập: 773322
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.