Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 4 NĂM 2022.

Ngày 23-03-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

C, K7

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

01/4/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

02

B2, K33

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/4/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B11, K01

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/4/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C, K28

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

07/4/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B2, K34

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/4/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

(chiều)

06

B11, K02

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/4/2022

( thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

C, K29

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/4/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K10 & C, K8

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

15/4/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

09

B2, K35

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/4/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B2, K12,13 & B11,K01

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

17/4/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

11

C, K30

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/4/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K36

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/4/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

B11, K03

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/4/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

B2, K37

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/4/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

15

C, K6,

B2, K01 & B11, K2

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

27/4/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, A2

(chiều)

16

C, K31

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/4/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

17

B2, K11,

C, K9 &

B11, K01

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

29/4/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

60

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

13/4/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

02

61

Công ty CP

Bến xe tàu HG

16/4/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

03

62

Công ty CP

Bến xe tàu HG

20/4/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

04

63

HTX TMDV

Vĩnh Tường

22/4/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng

05

64

Công ty TNHH hai

thành viên Vận tải HG

23/4/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 556
Đã truy cập: 773373
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.