Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 5 NĂM 2022.

Ngày 25-04-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

C, K32

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

05/5/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B11, K04

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

07/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B2, K01

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/5/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

C, K33

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

12/5/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

05

B11, K05

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B2, K02

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/5/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

C, K34

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

19/5/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

08

B2, K01

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

20/5/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

09

B11, K06

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

(chiều)

10

B11,K03 &

B2, K02

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

22/5/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, A2

(chiều)

11

B2, K03

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/5/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

C, K35

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

26/5/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

13

C, K10 & B2, K02

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

27/5/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

14

B11, K07

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

15

C, K7,

B2, K03 & B11, K04

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

29/5/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

16

B2, K04

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

31/5/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

68

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

06/5/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

02

69

Công ty CP

Bến xe tàu HG

13/5/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

03

70

HTX TMDV

Vĩnh Tường

13/5/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Chiều

04

71

Công ty CP

Bến xe tàu HG

14/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

05

72

Công ty TNHH hai

thành viên Vận tải HG

21/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

06

73

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

28/5/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 475
Đã truy cập: 773293
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.