Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 6 NĂM 2022 (ĐIỀU CHỈNH).

Ngày 06-06-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B11, K09 & B2, K06

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

B2, K03 & C, K11

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

17/6/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

03

C, K01

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B11, K04 & B2, K04

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

19/6/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

05

B11, K10 & B2, K07

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/6/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B11, K11 & B2, K08

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

Vắng, trượt B, C các khóa

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

24/6/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

08

B11, K12 & C, K02

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

09

B2, K09

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/6/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

10

B2, K05 & C, K01

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

29/6/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, A2

(chiều)

11

B11, K13 &

C, K03

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

30/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

74

Công ty CP

Bến xe tàu HG

11/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Sáng

02

75

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

13/6/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

03

76

Công ty CP

Bến xe tàu HG

15/6/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

04

77

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3 - Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

20/6/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng

05

78

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

22/6/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng

 


Đang online: 1
Hôm nay: 371
Đã truy cập: 769850
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.