Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 6 NĂM 2022.

Ngày 24-05-2022
  1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

 SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B11K8

B2K05

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

02

CK36

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B11K9

B2K6

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B11, K04 & B2, K04

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

12/6/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1,

(chiều)

05

CK1

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/6/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B11K10

B2K7

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K03 & C, K11

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

17/6/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

08

B2K8

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

09

C, K01

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

19/6/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

10

B11K11

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/6/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

CK2

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B11K12

B2K9

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2

13

CK3

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/6/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

B2, K05

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

29/6/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1, A2

(chiều)

15

B11K13

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

30/6/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

74

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

08/6/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng

02

75

Công ty CP

Bến xe tàu HG

11/6/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

03

76

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

13/6/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Sáng

04

77

Công ty CP

Bến xe tàu HG

15/6/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

05

78

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

20/6/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Sáng


Đang online: 1
Hôm nay: 324
Đã truy cập: 769803
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.