Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

LỊCH SÁT HẠCH Ô TÔ, MÔ TÔ THÁNG 9 NĂM 2022.

Ngày 25-08-2022

1. Ô tô

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

B11, K09 & B2 K11,12

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

07/9/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

02

B11K25;B2 K22; C,K12

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

08/9/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

03

B11, K26 & B2, K23

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

10/9/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

04

B11, K10  B2, K13& C, K07

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

11/9/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1

(chiều)

05

C, K13

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

13/9/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

06

B11, K27 & B2, K24

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

15/9/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

07

B2, K05 & B2, K07

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

16/9/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

08

B11, K28 & C, K14

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

17/9/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

SH A2 (chiều)

09

B11, K11

B2, K14 & C, K08

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

18/9/2022

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A2

(chiều)

10

B2, K25

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

20/9/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

11

B11, K29 & C, K15

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

22/9/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

12

B2, K08

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

23/9/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

13

B2, K26

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

24/9/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

14

B11, K30 &

C, K16

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

27/9/2022

(thứ ba)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

15

B11K12, B2K15,K16

Trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe TP. Vị Thanh

28/9/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

SH A1 (chiều)

16

B2, K27

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

29/9/2022

(thứ năm)

Trung tâm SHLXe CGĐB Hậu Giang

17

B2, K09

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX đường bộ Số 10

30/9/2022

(thứ sáu)

Trung tâm SHLXe CGĐB Số 10

  1. Mô tô (A1)

STT

KHÓA

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

01

103

Công ty CP

Bến xe tàu HG

10/9/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

02

104

Trung tâm ĐTSHLX Loại 3- Bộ Chỉ huy

Quân sự tỉnh HG

17/9/2022

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

03

105

Công ty CP

Bến xe tàu HG

19/9/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Sáng

04

106

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

19/9/2022

(thứ hai)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

05

107

HTX TMDV

 Vĩnh Tường

21/9/2022

(thứ tư)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TX Long Mỹ

Sáng

Thực hiện: Phòng QLVT, PT&NL

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN - LICH SAT HACH THANG 09-2022.doc_20220907105620.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 253
Đã truy cập: 769732
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.