Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

Ngày 01-01-2021

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/01/2021: Nghỉ tết dương lịch;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 04/01/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 05/01/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 06/01/2021:  Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 07/01/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 08/01/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 11/01/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 12/01/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 13/01/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 14/01/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 15/01/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 18/01/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 19/01/2021:  Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 20/01/2021: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

          - Ngày 21/01/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 22/01/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 25/01/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 26/01/2021: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 27/01/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 28/01/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 29/01/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 911
Đã truy cập: 207399
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.