Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Lịch tiếp công dân tháng 02 năm 2021

Ngày 01-02-2021

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/02/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 02/02/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 03/02/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 04/02/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 05/02/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 08/02/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 09/02/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 10/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên đán;

- Ngày 11/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên đán;

- Ngày 12/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên đán.

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 15/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên đán;

- Ngày 16/02/2021: Nghỉ Tết Nguyên đán;

- Ngày 17/02/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 18/02/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 19/02/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB.

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 22/02/2021: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 23/02/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 24/02/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 25/02/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 26/02/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở.


Đang online: 1
Hôm nay: 831
Đã truy cập: 207319
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.