Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Lịch tiếp công dân tháng 3 năm 2021

Ngày 01-03-2021

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/03/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 02/03/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày03/03/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra;

- Ngày 04/03/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 05/03/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 08/03/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 09/03/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 10/03/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 11/03/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 12/03/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 15/03/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 16/03/2021: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 17/03/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 18/03/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 19/03/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 22/03/2021: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 23/03/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

          - Ngày 24/03/2021:  Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 25/03/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 26/03/2021: Đ/c Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 29/03/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 30/03/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 31/03/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 844
Đã truy cập: 207332
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.