Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Lịch tiếp công dân tháng 4 năm 2021

Ngày 01-04-2021

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/4/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 02/4/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 05/4/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 06/4/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 07/4/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 08/4/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 09/4/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 12/4/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 13/4/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 14/4/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 15/4/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

          - Ngày 16/4/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

          - Ngày 19/4/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 20/4/2021: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 21/4/2021: Nghỉ lễ ;

          - Ngày 22/4/2021: Đ/cTrịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 23/4/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

           5. Tuần thứ năm:

- Ngày 26/4/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 27/4/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 28/4/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

          - Ngày 29/4/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

- Ngày 30/4/2021: Nghỉ lễ ;


Đang online: 1
Hôm nay: 902
Đã truy cập: 207390
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.