Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Lịch tiếp công dân tháng 5 năm 2021

Ngày 03-05-2021

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 03/05/2021: Nghỉ bù lễ ngày 1/5;

- Ngày 04/05/2021: Đ/c Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Ngày 05/05/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 06/05/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 07/05/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 10/05/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 11/05/2021: Đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn Phòng Sở;

- Ngày 12/05/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;  

- Ngày 13/05/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 14/05/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 17/05/2021: Đ/c Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Ngày 18/05/2021: Đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn Phòng Sở;

- Ngày 19/05/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 20/05/2021: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 21/05/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 24/05/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Trưởng  phòng QLVT-PT&NL;

- Ngày 25/05/2021: Đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn Phòng Sở;

          - Ngày 26/05/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 27/05/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 28/05/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 31/05/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 949
Đã truy cập: 207436
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.