Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Lịch tiếp công dân tháng 6 năm 2021

Ngày 01-06-2021

1. Tuần thứ nhất:

- Ngày 01/06/2021: Đ/c Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Ngày 02/06/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 03/06/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 04/06/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

2. Tuần thứ hai:

- Ngày 07/06/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở; 

- Ngày 08/06/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;

          - Ngày 09/06/2021: Đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn Phòng Sở;

          - Ngày 10/06/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 11/06/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

3. Tuần thứ ba:

- Ngày 14/06/2021: Đ/c Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Ngày 15/06/2021: Đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn Phòng Sở;

- Ngày 16/06/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 17/06/2021: Đ/c Lữ Thành Trung, Phó Chánh Thanh tra Sở;

- Ngày 18/06/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

4. Tuần thứ tư:

- Ngày 21/06/2021: Đ/c Mai Văn Tân, Giám đốc Sở;

- Ngày 22/06/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở; 

          - Ngày 23/06/2021: Đ/c Trần Lê Trung, Chánh Văn Phòng Sở;

- Ngày 24/06/2021: Đ/c Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGTTB;

- Ngày 25/06/2021: Đ/c Lâm Hoàng Đức, Đội Trưởng - Thanh tra Sở;

5. Tuần thứ năm:

- Ngày 28/06/2021: Đ/c Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Ngày 29/06/2021: Đ/c Trịnh Thanh Hùng, Phó Giám đốc Sở; 

- Ngày 30/06/2021: Đ/c Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở;


Đang online: 1
Hôm nay: 835
Đã truy cập: 207323
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.