Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

QĐ v/v kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải

Ngày 30-07-2020

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Nguyễn Ngọc Long, Giám đốc Sở.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Ông Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng;

- Ông Trần Lê Trung, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Ông Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGT thủy bộ;

- Ông Ngô Minh Khang, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm PTGT thủy bộ;

- Ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Ông Võ Văn Kiến Quốc, Phó Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên kiêm thư ký.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD kien toan HD thi dua KT.pdf_20200730144541.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 544
Đã truy cập: 420048
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.