Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

QĐ về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải

Ngày 14-10-2020

Kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Sở Giao thông vận tải, gồm các đồng chí có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng:

Ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng:

- Ông Nguyễn Hữu Trí, Phó Giám đốc Sở, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

- Ông Trần Văn Lê, Chánh Thanh tra Sở, Chủ tịch Công đoàn Sở.

3. Các ủy viên Hội đồng:

- Ông Lê Thanh Việt, Phó Giám đốc Sở;

- Bà Huỳnh Thị Ngọc Liễu, Chánh Văn phòng;

- Ông Trần Lê Trung, Trưởng Phòng Kế hoạch – Tài chính;

- Ông Tăng Nguyễn Quốc Bảo, Giám đốc Đoạn QLGT thủy bộ;

- Mời ông Nguyễn Lâm Thành, Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh;

- Ông Võ Văn Kiến Quốc, Phó Chánh Văn phòng Sở - Ủy viên kiêm thư ký.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD 2043- KIEN TOAN HD THI DUA KHEN THUONG.pdf_20201014092110.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 345
Đã truy cập: 419849
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.