Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quản lý tốt mặt bằng Dự án đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 - 2025

Ngày 22-04-2022

Theo Bộ Giao thông vận tải, đến nay dự án được thực hiện theo đúng mốc tiến độ tại Nghị quyết số 18 của Chính phủ ngày 11- 2 và kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Bộ Giao thông vận tải đã phối hợp và Bộ Tài Nguyên & Môi trường có tờ trình lên Chính phủ về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, đất rừng và đất trồng lúa nước. Về công tác giải phóng mặt bằng, từ ngày 13 đến 15-3, Bộ Giao thông vận tải đã bàn giao cọc giải phóng mặt bằng cho các địa phương khoảng 136,3 km và đến nay đã tiếp tục bàn giao thêm 84,5 km. Dự kiến đến 30-4, sẽ tiếp tục phê duyệt vào bàn giao thêm khoảng 275,6 km (tổng số 496,4 km đạt 68% tổng chiều dài tuyến); các đoạn còn lại sẽ tiếp tục bàn giao từng phần và hoàn thành toàn bộ trước ngày 30-6. 12/12 tỉnh, thành phố đã tiếp nhận hồ sơ thiết kế cắm cọc GPMB; thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng giải phóng mặt bằng để triển khai công tác đo đạc, kiểm đếm.

Các đại biểu dự họp tại điểm cầu Hậu Giang

Bộ Giao thông vận tải đã chỉ đạo các Ban Quản lý dự án và đơn vị tư vấn khảo sát, điều tra kỹ lưỡng về chất lượng, trữ lượng các mỏ vật liệu, bãi đổ thải đảm bảo đáp ứng yêu cầu của dự án. Đồng thời, Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải đã làm việc trực tiếp với UBND các tỉnh để chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các địa phương phối hợp với các Ban Quản lý dự án và tư vấn thỏa thuận về vị trí, trữ lượng mỏ vật liệu, bãi thải, cũng như triển khai các thủ tục liên quan để có thể sớm khai thác vật liệu phục vụ cho dự án.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành nêu rõ mục tiêu là giai đoạn 2021-2025 phải hoàn thành trên 700km đường cao tốc. Do vậy cần khẩn trương hoàn thiện trình tự thủ tục theo các mốc thời gian quy định. Các địa phương tập trung vấn đề cung cấp vật liệu xây dựng cho dự án, nhất là các tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Ninh Bình. Đồng thời, khẩn trương đo đạc, kiểm đếm, xây dựng các khu tái định cư, chuẩn bị nhận bàn giao mặt bằng đợt tiếp theo; phấn đấu đến 31-12 phải bàn giao ít nhất 70% mặt bằng. Tỉnh, thành có dự án thành phần đi qua chủ động phối hợp với đơn vị tư vấn, ban quản lý dự án xác định các mõ vật liệu xây dựng phục vụ cho các dự án qua địa bàn.

       Dự án công trình Đường bộ Cao tốc Bắc – Nam phía Đông, giai đoạn 2021 – 2025 gồm các đoạn Hà Tĩnh - Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi - Nha Trang (353 km) và Cần Thơ - Cà Mau (109 km), tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Sở Giao thông vận tải.


Đang online: 1
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 773219
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.