Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020

Ngày 07-08-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 11 năm 2014 về việc phê duyệt phê duyệt Quy hoạch các điểm đấu nối vào quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020 với một số mục tiêu:

- Quy hoạch đấu nối là căn cứ để quản lý các điểm đấu nối cũ và xác định các điểm đấu nối mới. Đề ra các giải pháp từng bước khắc phục các điểm đấu nối không hợp lý theo hướng giảm dần các điểm đấu nối trực tiếp vào Quốc lộ.

- Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các điểm đấu nối với cự ly hợp lý, đảm bảo giao thông trên Quốc lộ được tách biệt với giao thông địa phương; xây dựng hệ thống đường gom cục bộ dọc các tuyến Quốc lộ nhằm hạn chế tối đa các điểm đấu nối trực tiếp của giao thông địa phương vào Quốc lộ.

- Lập lại trật tự, kỷ cương trong việc quản lý, khai thác, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ của các tổ chức, cá nhân có liên quan; ngăn chặn, không để phát sinh thêm các trường hợp đấu nối trái phép vào quốc lộ.

- Từng bước khắc phục các điểm đấu nối không hợp lý theo hướng giảm dần các điểm đấu nối trực tiếp vào quốc lộ; đồng thời bổ sung thêm một số điểm đấu nối mới cần thiết nhằm bảo vệ và khai thác có hiệu quả công trình đường bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo trật tự an toàn giao thông.


Đang online: 1
Hôm nay: 482
Đã truy cập: 769960
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.