Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 07-08-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 745/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với một số mục tiêu:

- Xác định được mạng lưới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe về số lượng, vị trí, loại hình phù hợp với sự phát triển phương tiện cơ giới đường bộ và nhu cầu đào tạo lái xe của tỉnh.

- Phát triển mạng lưới cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch lái xe với năng lực đáp ứng nhu cầu xã hội, phân bổ hợp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trên địa bàn và các tỉnh lân cận trong khu vực có nhu cầu học thi lấy giấy phép lái xe.

- Đầu tư các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch có quy mô phù hợp và hiện đại, bảo đảm nâng cao chất lượng đào tạo, nhằm tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn.

- Ưu tiên đầu tư các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch hiện có, hạn chế đầu tư mới ở các khu vực đã dư thừa năng lực, khuyến khích đầu tư mới ở các khu vực có nhu cầu nhưng chưa có cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch lái xe.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD 745 quy hoach co so dao tao.docx_20200807093608.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 469
Đã truy cập: 773287
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.