Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ngày 07-08-2020

Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2014 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi trên địa bàn tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 với một số mục tiêu:

- Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi, số lượng phương tiện, chất lượng dịch vụ, phạm vi hoạt động, quản lý bến bãi; doanh nghiệp vận tải hành khách công cộng bằng taxi có quy mô phù hợp với sự phát triển chung của tỉnh.

- Có vai trò kết nối với các loại hình vận tải hành khách công cộng khác, nâng cao năng lực quản lý điều hành; đề xuất, xây dựng các giải pháp quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe taxi có quy mô phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. 

- Kiểm soát được tình hình hoạt động và sự gia tăng của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải về số lượng xe taxi trên địa bàn. 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QD 746 quy hoach xe taxi.docx_20200807092242.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 769721
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.