Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quy trình các bước thực hiện việc đóng phạt vi phạm hành chính do Thanh tra Sở xử lý

Ngày 11-11-2020

Theo quy định tại Điều 78 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, thủ tục nộp tiền phạt thực hiện như sau:

          Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt, cá nhân, tổ chức bị xử phạt phải nộp tiền phạt tại Kho bạc Nhà nước hoặc nộp vào tài khoản của Kho bạc Nhà nước được ghi trong quyết định xử phạt, trừ trường hợp đã nộp tiền phạt quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Nếu quá thời hạn nêu trên, thì sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt và cứ mỗi ngày chậm nộp phạt thì cá nhân, tổ chức vi phạm phải nộp thêm 0,05% trên tổng số tiền phạt chưa nộp.

          Căn cứ quy định trên, việc thực hiện các bước nộp tiền phạt như sau:

           Bước 1. Người vi phạm mang biên bản vi phạm hành chính đến Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang theo đúng ngày, địa chỉ đã ghi trong biên bản vi phạm hành chính, để nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Khi đi, người bị lập biên bản vi phạm hành chính mang theo CMND và biên bản vi phạm hành chính.

          Bước 2. Sau khi nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính đến kho bạc nhà nước hoặc đến ngân hàng được kho bạc nhà nước ủy quyền thu tiền phạt vi phạm để nộp phạt.

          Bước 3. Sau khi đã hoàn thành việc nộp phạt vi phạm hành chính, đem theo biên lai thu tiền được kho bạc nhà nước hoặc ngân hàng cấp quay lại đơn vị thanh tra nơi ra quyết định, để nhận lại các giấy tờ bị tạm giữ của người vi phạm.

Trên đây là quy trình các bước thực hiện việc đóng phạt vi phạm hành chính của Thanh tra Sở GTVT Hậu Giang, báo đến Văn phòng Sở được biết để tổng hợp./.


Đang online: 3
Hôm nay: 454
Đã truy cập: 769932
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.