Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Quyết định số 2467/QĐ-UBND tỉnh Hậu Giang ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Đề án Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 – 2025.

Ngày 15-08-2022

Phê duyệt Đề án Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Tên Đề án: Đề án Phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2021 - 2025.

2. Quan điểm

- Đảm bảo tính kết nối của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt với các loại hình vận tải hành khách khác và các đầu mối vận tải. Tái cơ cấu mạng lưới vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo hướng mở rộng phạm vi phục vụ, giảm hệ số trùng tuyến và phân loại chức năng phục vụ từng loại tuyến cụ thể.

- Phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại các địa phương theo hướng đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường, xây dựng Hậu Giang xanh, thân thiện.

- Hỗ trợ, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng, đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt nhằm hướng tới xây dựng hệ thống giao thông vận tải liên hoàn, đa dạng, phát triển hiện đại, bền vững.

XE BUÝT HYUNDAI 40 CHỖ - Ô TÔ AN SƯƠNG

Ảnh minh họa

3. Mục tiêu

3.1. Mục tiêu chung

Mục tiêu tổng thể của đề án là phát triển hệ thống vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2021 - 2025, nhằm tăng tỷ phần đảm nhận của loại hình này trong nhu cầu giao thông đô thị, hạn chế xe cá nhân, hình thành các tuyến vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt để thay thế các tuyến vận tải hành khách tuyến cố định (nội tỉnh, liên tỉnh).

3.2. Mục tiêu cụ thể

- Tăng cường tỷ lệ đảm nhận của vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt đến năm 2025 đạt từ 25% trở lên so với tổng sản lượng vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh.

- Đến năm 2025 phát triển thêm 05 tuyến xe buýt nội tỉnh và 05 tuyến xe buýt liên tỉnh; số phương tiện tăng từ 33 xe lên 135 xe.

- Đưa vào khai thác 01 tuyến xe buýt trợ giá với hình thức đấu thầu hoặc đặt hàng.

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

(Đính kèm Quyết định số 246/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của UBND tỉnh Hậu Giang được đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hậu Giang).

Thực hiện: Phòng Quản lý vận tải Phương tiện và Người lái!

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QĐ SỐ 2467 - UBND TỈNH.pdf_20220815154937.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 349
Đã truy cập: 769828
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.