Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tiến hành kiểm tra công tác thực hiện phường văn minh đô thị tại phường Thuận An, thị xã Long Mỹ.

Ngày 29-11-2022

Thực hiện công tác phối hợp trong việc kiểm tra, nâng chất phường văn minh đô thị đối với thị xã Long Mỹ năm 2022, qua đó tiến hành đi thực tế kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn phường Thuận An, trong việc thực hiện nâng chất đối với phường văn minh đô thị.