Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Sở Giao thông vận tải xây dựng tuyến đường 927B đẹp, an toàn giao thông.

Ngày 29-11-2022

Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chuyên môn trong thực hiện công tác chuyên môn kết hợp vận động, tuyên truyền, xây dựng tuyến đường 927B (Điểm đầu: Cầu Móng giáp quốc lộ 61 – Điểm cuối: giáp đường tỉnh 927) trở thành tuyến đường đẹp, an toàn giao thông.

Đảng viên, công chức, viên chức Sở Giao thông vận tải trong quá trình thực thi công vụ kết hợp tuyên truyền nhân dân chấp hành tốt các quy định của Luật Giao thông đường bộ; thực hiện tốt việc vệ sinh xung quanh nhà cửa gắn với việc phát quang bụi rậm, chặt mé các cây xanh che khuất tầm nhìn; di dời các vật kiến trúc làm ảnh hưởng đến việc tham gia giao thông; sửa chữa đảm bảo giao thông thường xuyên; nạo vét cống rãnh dọc tuyến; sơn các gờ chắn bánh, quét vôi lan can các cầu trên tuyến; đảm bảo không có tai nạn giao thông do kết cấu hạ tầng giao thông gây ra.