Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Sửa chữa đảm bảo giao thông phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ngày 07-02-2022

Thực hiện Kế hoạch duy tu sửa chữa hàng năm nhằm chỉnh trang hệ thống cầu, đường nhằm tạo vẽ mỹ quan, đường thông, hè thoáng Sở Giao thông vận tỉa đã chỉ đạo các đơn vị quản lý, thi công thực hiện duy tu sửa chữa các tuyến đường do đơn vị quản lý trên địa bàn nhằm đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt, phục vụ việc đi lại cho nhân dân trong vùng được thuận tiện, an toàn nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

Ngoài ra, Sở đã chỉ đạo các phòng và đơn vị chuyên môn thuộc Sở chủ động phối hợp với địa phương tăng cường công tác duy tu, dặm vá, sửa chữa, phát hoang, các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường tỉnh trên địa bàn nhằm đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con, Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như: Tổ chức dặm vá, sửa chữa các tuyến đường tỉnh (927, 931B, 929, 925); thực hiện phát quang 11/11 tuyến đường tỉnh với chiều dài 197,1 km, triển khai rà soát sơn lại hệ thống cọc tiêu, sơn gờ chắn bánh các cầu trên các tuyến đường tỉnh 928, 931B, 926, 929, 925, 930; kiểm tra việc đưa rước khách ngang sông để đảm bảo ổn định về giá, đưa đúng, đủ số lượng, cũng như các điều kiện an toàn hoạt động theo giấy phép được Sở cấp. Sở đã chỉ đạo các phòng và đơn vị chuyên môn thuộc Sở chủ động phối hợp với địa phương tăng cường công tác duy tu, dặm vá, sửa chữa, phát hoang, các tuyến đường quốc lộ, tuyến đường tỉnh trên địa bàn nhằm đảm bảo giao thông êm thuận, thông suốt phục vụ tốt nhu cầu đi lại của bà con, Nhân dân trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, cụ thể như: Tổ chức dặm vá, sửa chữa các tuyến đường tỉnh (927, 931B, 929, 925); thực hiện phát quang 11/11 tuyến đường tỉnh với chiều dài 197,1 km, triển khai rà soát sơn lại hệ thống cọc tiêu, sơn gờ chắn bánh các cầu trên các tuyến đường tỉnh 928, 931B, 926, 929, 925, 930; kiểm tra việc đưa rước khách ngang sông để đảm bảo ổn định về giá, đưa đúng, đủ số lượng, cũng như các điều kiện an toàn hoạt động theo giấy phép được Sở cấp.

Kết quả trong đợt này đơn vị đã duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa hơn 15.000 m2 đường và 100 cây cầu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022.

Thành Long

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Dang tin sửa chua duong.doc_20220207142828.doc

Đang online: 2
Hôm nay: 302
Đã truy cập: 452439
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.