Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 02/2023

Ngày 19-01-2023

Căn cứ tiến độ đào tạo của các khóa học lái xe mô tô, ô tô tại các cơ sở đào tạo do Sở Giao thông vận tải trực tiếp quản lý, sau khi trao đổi ý kiến với các cơ sở đào tạo và các trung tâm sát hạch lái xe, Phòng Quản lý Vận tải. Phương tiện và Người lái thông báo lịch tổ chức sát hạch cấp giấy phép lái xe ô tô, mô tô trong tháng 02/2023 như sau:

1. Ô tô

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH

HẠNG SÁT HẠCH

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/02/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

05/02/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

07/02/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/02/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

10/02/2023
(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

 Số 10

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

12/02/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A2 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/02/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/02/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

17/02/2023
(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

 Số 10

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

A2 (Chiều)

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

19/02/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/02/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/02/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

24/02/2023

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/02/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

2. Mô tô (A1)

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

Công ty CP Bến xe tàu HG

10/02/2023

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

11/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

Công ty CP Bến xe tàu HG

18/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

HTX TMDV Vĩnh Tường

19/02/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, P. Vĩnh Tường

Chiều

Trung tâm ĐTSHLX loại 3- Bộ CHQS tỉnh

24/02/2023

(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

25/02/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều


Đang online: 1
Hôm nay: 472
Đã truy cập: 769950
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.