Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

THÔNG BÁO LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 3/2023

Ngày 23-02-2023

LỊCH SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE THÁNG 3/2023

1. Ô tô

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM SÁT HẠCH

HẠNG SÁT HẠCH

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

02/03/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

03/03/2023
(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Số 10

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

04/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

05/03/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

09/03/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo dạy nghề và SHLX ĐB Số 10

10/03/2023
(thứ sáu)

Trung tâm SHLX

Số 10

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

11/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

12/03/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A2 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

14/03/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

16/03/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

18/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

A2 (Chiều)

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

19/03/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

21/03/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

23/03/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

25/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

28/03/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

Trung tâm GDNN Đào tạo và SHLX TP. Vị Thanh

29/03/2023

(thứ tư)

Trung tâm SHLX TP. Vị Thanh

B, C

A1 (Chiều)

Trung tâm đào tạo nghề và sát hạch lái xe HG

30/03/2023

(thứ năm)

Trung tâm SHLX CGĐB Hậu Giang

B, C

2. Mô tô (A1)

ĐƠN VỊ

ĐÀO TẠO

NGÀY SÁT HẠCH

ĐỊA ĐIỂM

SÁT HẠCH

GHI CHÚ

Công ty CP Bến xe tàu HG

11/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

Công ty CP Bến xe tàu HG

18/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, H. Châu Thành A

Chiều

Trung tâm ĐTSHLX loại 3 -

Bộ CHQS tỉnh

19/03/2023

(chủ nhật)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Vị Thanh

Chiều

HTX TMDV Vĩnh Tường

21/03/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, P. Vĩnh Tường

Chiều

Công ty TNHH hai

 thành viên Vận tải HG

25/03/2023

(thứ bảy)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TT Cái Tắc

Chiều

Công ty CP Bến xe tàu HG

28/03/2023

(thứ ba)

Trung tâm SHLX

Loại 3, TP Ngã Bảy

Chiều

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN - LICH SAT HACH THANG 03-2023.doc_20230226234722.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 485
Đã truy cập: 769963
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.