Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT

Ngày 16-10-2020

Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng theo quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT, Sở Giao thông vận tải ban hành Công văn số 2323/SGTVT-QLVT ngày 08/10/2020 về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng quy định tại Nghị định số 10/2020/NĐ-CP và Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 2329_0001.pdf_20201016105314.pdf

Đang online: 2
Hôm nay: 489
Đã truy cập: 769967
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.