Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp báo Sở tháng 4/2021

Ngày 28-04-2021

Ngày 19 tháng 04 năm 2021, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 04 năm 2021. Tham dự có đ/c Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 04 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 5/2021; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và đ/c Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở, đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Công tác tổ chức, cán bộ

- Lãnh đạo các phòng, đơn vị thuộc Sở quan tâm thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thường xuyên theo dõi,  đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

- Giao văn phòng Sở tham mưu Ban Giám đốc Sở: phối hợp với Sở Nội vụ đăng ký thi tuyển 02 chỉ tiêu công chức cho Sở trong năm 2021; Tiếp tục phối hợp với Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bưu điện tỉnh thực hiện tốt các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Lưu ý thực hiện thủ tục thanh lý hợp đồng ủy thác thu phí, lệ phí đã ký kết giữa Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ do Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao, kịp thời báo cáo Giám đốc Sở để chỉ đạo xử lý.

- Giao phòng Kế hoạch Kỹ thuật khẩn trương tham mưu các thủ tục ủy nhiệm lập biên lai thu phí, lệ phí cho các Trung tâm sát hạch lái xe ô tô trên địa bàn.

2. Công tác xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng giao thông nông thôn:

- Giao Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật và các đơn vị liên quan khẩn trương tham mưu Ban Giám đốc Sở thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và triển khai thi công dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61B (đoạn Ngã 3 Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ), giải ngân hết nguồn vốn được giao năm 2021.

- Trong tháng 04/2021, phòng Quản lý hạ tầng giao thông phải trình phê duyệt hết hồ sơ báo cáo kinh tế kỹ thuật các công trình duy tu, sửa chữa năm 2021 để tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công. Quan tâm công tác quản lý chất lượng công trình, nhất là trên các tuyến Quốc lộ được ủy thác.

- Đối với kế hoạch sửa chữa bảo trì năm 2022, phòng Quản lý hạ tầng giao thông phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành rà soát, lập danh mục cần duy tu, sửa chữa, ưu tiên những vị trí bức xúc.

- Giao phòng Kế hoạch Kỹ thuật chủ động phối hợp với Kho bạc Nhà nước, Sở Tài chính thực hiệt tốt công tác giải ngân các nguồn vốn và quyết toán các dự án hoàn thành theo đúng quy định. Phối hợp với phòng Quản lý hạ tầng giao thông tham mưu thực hiện điều chỉnh giá, điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn, phân khai khối lượng dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61B (đoạn Ngã 3 Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ).

- Phòng Quản lý hạ tầng giao thông tham mưu thực hiện tốt công tác xây dựng giao thông nông thôn, kiểm tra, chấm điểm thi đua cho các đơn vị đảm bảo chính xác, khách quan. Phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật tham mưu trả lời phỏng vấn của Báo hậu Giang về công tác xây dựng giao thông nông thôn.

3. Công tác Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ

Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ tập trung chỉnh trang, hoàn thành sửa chữa trụ sở làm việc cơ quan phục vụ tốt nhu cầu đăng kiểm của người dân. Khẩn trương trình Ban Chỉ đạo cổ phần hóa xin tiếp tục hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập và trả lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần, hoàn thành trước ngày 05/5/2021.

4. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

- Lãnh đạo phòng QLVT, PT&NL thường xuyên quan tâm, kiểm các cơ sở đào tạo, trung tâm sát hạch mới thành lập để kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh sai sót. Chuẩn bị tốt các nội dung tiếp đoàn thanh tra, kiểm tra trong năm 2021.

- Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ tham mưu lãnh đạo Sở làm việc với các đơn vị liên quan, củng cố cơ sở pháp lý vững chắc trong việc cấp phép tạm hoạt động bến khách ngang sông qua sông Hậu của bà Nguyễn Thị Ao.

5. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thanh tra GTVT thường xuyên phối hợp các lực lượng có liên quan của Công an tỉnh và chính quyền địa phương trong thực hiện nhiệm vụ nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các trường hợp vi phạm, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

6. Đối với các đề xuất, kiến nghị

- Giao phòng QLVT, PT&NL phối hợp với phòng Quản lý Hạ tầng giao thông, Thanh tra giao thông và các đơn vị liên quan tham mưu tổ chức Hội nghị ký cam kết đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong tháng 4/2021.

- Thống nhất quan điểm mở tuyến xe buýt từ Kiên Giang qua Hậu Giang, giao phòng QLVT, PT&NL tham mưu thực hiện thủ tục công bố tuyến để có cơ sở triển khai thực hiện.

- Thống nhất thuê đơn vị tư vấn thực hiện Đề án khuyến khích kinh doanh vận tải khách công cộng bằng xe buýt. Giao phòng QLVT, PT&NL phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.


Đang online: 1
Hôm nay: 905
Đã truy cập: 766199
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.