Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo Kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp báo Sở tháng 5/2021

Ngày 24-05-2021

Ngày 17 tháng 05 năm 2021, tại Văn phòng Sở Giao thông vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo tháng 05 năm 2021. Tham dự có đ/c Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở, cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng Ban ATGT tỉnh và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 05 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2021; ý kiến phát biểu của lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc và đ/c Lê Thanh Việt - Phó Giám đốc Sở, đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận như sau:

1. Công tác xây dựng, quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông và xây dựng giao thông nông thôn:

- Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 61B (đoạn Ngã 3 Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ): Giao Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông tham mưu Ban Giám đốc Sở theo dõi, đốn đốc nhắc nhở đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng. Phối hợp với phòng Kế hoạch Kỹ thuật tham mưu điều chỉnh phương án kết cấu, ký kết lại các hợp đồng có liên quan để sớm triển khai thi công công trình.

- Các công trình sửa chữa các tuyến quốc lộ được ủy thác: khẩn trương tổ chức triển khai thi công, quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn giao thông, quản lý chất lượng công trình, nhất là các hạng mục sơn vạch tim đường phải đảm bảo tiêu chuẩn quy định.

- Công trình duy tu, sửa chữa các tuyến đường tỉnh: Đến ngày 15/6 phải hoàn thành công tác lựa chọn nhà thầu thi công. Phòng Quản lý Hạ tầng giao thông quan tâm chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành sớm hơn so với thời gian thi công theo hợp đồng ký kết, đảm bảo trong tháng 10/2021 phải thi công xong và thực hiện công tác nghiệm thu, thanh toán. Đồng thời, rút kinh nghiệm chủ động thực hiện sớm hơn, tốt hơn công tác chuẩn bị đầu tư trong năm 2021.

- Đối với kế hoạch sửa chữa bảo trì năm 2022, phòng Quản lý hạ tầng giao thông thường xuyên liên hệ, theo dõi ý kiến của Tổng cục Đường bộ Việt Nam để tham mưu Ban Giám đốc Sở.

- Các dự án cầu dân sinh theo hình thức đối tác công tư, loại hợp đồng BOT:

+ Cầu dân sinh Lái Hiếu: Phòng Kế hoạch Kỹ thuật phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu quy chế lựa chọn nhà thầu theo đề nghị của nhà đầu tư, trên cơ sở quy định của pháp luật.

+ Cầu dân sinh qua kênh Quản Lộ Phụng Hiệp: Giao Trưởng phòng Kế hoạch Kỹ thuật trao đổi với phòng chuyên môn của Sở KH&ĐT về điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. Báo cáo Giám đốc Sở cơ sở pháp lý và các nội dung liên quan để làm việc với nhà đầu tư.

2. Công tác kế hoạch, tài chính:

- Lãnh đạo phòng Kế hoạch Kỹ thuật thường xuyên theo dõi, kiểm tra, nhắc nhở công tác thu chi tài chính, phân công cán bộ phối hợp với phòng QLVT, PT&NL để theo dõi việc ký kết, thanh toán các hợp đồng thuê cơ sở vật chất phục vụ công tác sát hạch cấp giấy phép lái xe.

- Phòng Kế hoạch Kỹ thuật tiếp tục phối hợp tốt với Kho bạc Nhà nước thực hiện công tác giải ngân các nguồn vốn được giao.

3. Công tác quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

- Lãnh đạo phòng QLVT, PT&NL tiếp tục tham mưu cho Ban Giám đốc Sở chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện tốt các biện pháp phòng, tránh dịch Covid - 19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan. Đặc biệt, chỉ đạo các Trung tâm sát hạch phải thực hiện nghiêm túc công tác phòng tránh dịch, đơn vị nào thực hiện không tốt thì kiên quyết ngưng tổ chức sát hạch.

- Về xây dựng Đề án hỗ trợ, khuyến khích kinh doanh vận tải khách công cộng bằng xe buýt: phòng QLVT, PT&NL khẩn trương thực hiện sớm, chậm nhất ngày 25/5/2021 thông qua lấy ý kiến các phòng, đơn vị thuộc Sở. Sau đó hoàn chỉnh lấy ý kiến đóng góp của các Sở ngành liên quan và trình UBND tỉnh chậm nhất ngày 15/6/2021.

4. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

- Văn phòng Ban ATGT tỉnh tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông, giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại vị trí chợ Cái Tắc.

- Thanh tra GTVT phân công lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan tham gia điều tiết, đảm bảo an toàn giao thông, nhất là tại các điểm hay xảy ra ùn tắc. Phối hợp với Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ thường xuyên kiểm tra các bến thủy nội địa, bến khách ngang sông, nhất là trong mùa mưa bão, nhắc nhở các chủ bến khách ngang sông thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông và phòng dịch Covid - 19.

5. Các mặt công tác khác

- Văn phòng Sở khẩn trương phối hợp với các phòng liên quan tham mưu rà soát, trình UBND tỉnh công bố sửa đổi, bổ sung các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Đối với 12 thủ tục hành chính thực hiện theo nguyên tắc “4 tại chỗ”, rà soát những thủ tục không phát sinh hồ sơ để kiến nghị thay thế bằng thủ tục khác.

- Giao Văn phòng Sở phối hợp với phòng chuyên môn của Sở Nội vụ tham mưu điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở để chuyển lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa về cho Sở tiếp tục quản lý và hoạt động theo kết luận của Thường trực UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các phòng liên quan thực hiệt tốt nhiệm vụ do Thường trực UBND tỉnh giao, không để xảy ra tình trạng giải quyết trễ hạn.

- Giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ liên hệ Sở KHĐT nộp lại Giấy Chứng nhận ĐKKD đã được cấp, thực hiện các thủ tục để được cấp lại Giấy chứng nhận ĐKKD mới (không có lĩnh vực đăng kiểm thủy), xin ý kiến của Cục ĐKVN về hoạt động đăng kiểm đường bộ. Phải thực hiện xong trong tháng 5/2021. Khẩn trương báo cáo, giải trình nguyên nhân không hoạt động theo mô hình doanh nghiệp với Sở Giao dịch chứng khoán, đồng thời gửi Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa để báo cáo UBND tỉnh. Thực hiện các thủ tục thuê đơn vị kiểm toán độc lập để xác định lại giá trị vốn nhà nước, hoàn thành quyết toán tài chính trong tháng 6/2021.


Đang online: 3
Hôm nay: 881
Đã truy cập: 766175
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.