Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp báo Sở tháng 6/2020

Ngày 03-08-2020

Ngày 26 tháng 6 năm 2020, tại Sở Giao thông vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải. Cùng tham dự cuộc họp có các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh và Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở.

Sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện  nhiệm vụ tháng 6 năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ tháng 7 năm 2020 của Sở Giao thông vận tải, ý kiến phát biểu của các đồng chí tham dự cuộc họp, Giám đốc Sở kết luận như sau:

I. Đánh giá chung

Nhìn chung các các phòng, ban, đơn vị đã vào cuộc quyết liệt thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn: đặc biệt là công tác bảo dưỡng thường xuyên các công trình, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, không để xảy ra những hư hỏng, bất cập; TTGTVT ra quân quyết liệt; công tác vận tải đáp ứng được yêu cầu; đã thực hiện xong Đại hội cổ đông thành lập công ty cổ phần Đăng kiểm phương tiện giao thông thủy bộ Hậu Giang; công tác cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu của người dân và doanh nghiệp; tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện và giải ngân các công trình chưa đạt yêu cầu.

          II. Về hướng tới

          Một số công việc cụ thể trong tháng 7, đề nghị các đơn vị thực hiện theo kế hoạch đã nêu trong báo cáo, trong đó tập trung thực hiện một số việc như sau:

1. Phòng Quản lý kết cấu HTGT:

- Khẩn trương giao mặt bằng QL 61C, QL 61B và các dự án, gói thầu đã có kết quả phê duyệt kết quả trúng thầu, để sớm triển khai thi công, giải ngân theo quy định.

- Thực hiện kiểm tra công trình thường xuyên, quản lý tốt chất lượng công trình, phối hợp với các đơn vị Thanh tra GTVT, Đoạn QLGTTB và địa phương để đảm bảo công tác ATGT trong quá trình triển khai.

- Phối hợp với phòng KHTC tham mưu cho BGĐ số kinh phí dôi dư sau đấu thầu để xử lý phát sinh một số danh mục mới cần thiết phải triển khai như: sửa chữa cầu Xẻo Cỏ, cầu 8000 nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của học sinh và người dân.

2. Văn phòng Ban ATGT:

Tập họp các văn bản kiến nghị của các huyện, thị xã, thành phố về các điểm có nguy cơ tiềm ẩn xảy ra TNGT; tham mưu cho Giám đốc Sở thực hiện các giải pháp hạn chế TNGT nhằm kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí.

3. Phòng Kế hoạch Tài chính:

- Thường xuyên báo cáo BGĐ về tình hình giải ngân vốn đầu tư XDCB, thực hiện tốt việc thu, chi các khoản kinh phí theo đúng quy định.

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ mời thầu và triển khai đấu thầu gói thầu tư vấn dự án ĐT 925B, thời gian thực hiện trong tháng 7/2020.

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt việc quyết toán các dự án hoàn thành theo quy định.

4. Phòng Quản lý Chất lượng CTGT:

Tham mưu tốt cho BGĐ trong công tác quản lý chất lượng CTGT và quy hoạch đấu nối các dự án giao thông; nghiên cứu đề xuất BGĐ quy định thực hiện các dự án BOT đúng theo tiến độ hợp đồng đã ký kết với nhà đầu tư.

5. Thanh tra GTVT:

- Phối hợp địa phương và các đơn vị có liên quan kiểm tra nhắc nhỡ, xử lý các trường hợp lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ, đặc biệt tại chợ Cái Tắc, chợ Cầu Móng, cầu Tầm Vu; phối hợp với Đoạn QLGTTB, địa phương kiểm tra xử lý các bến khách ngang sông không có giấy phép hoạt động.

- Xây dựng phương án sắp xếp tổ chức, bộ máy Thanh tra Giao thông theo Đề án đã được UBND phê duyệt, báo cáo Ban Giám đốc Sở trước khi thực hiện.

6. Phòng Quản lý Vận tải PT&NL:

- Tham mưu Giám đốc Sở giải quyết theo đúng quy định đối với các trường hợp xin mở trung tâm sát hạch loại III trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên kiểm tra nhà nước các trung tâm đào tạo sát hạch trên địa bàn tỉnh; thực hiện tốt quy trình, trình tự, thủ tục đào tạo theo đúng quy định pháp luật hiện hành. Bên cạnh đó, chỉ đạo các đồng chí trong bộ phận vận tải phải luôn trao dồi đạo đức, thể hiện tác phong tốt khi tiếp xúc với công dân, doanh nghiệp trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

7. Văn phòng Sở:

- Chuẩn bị hồ sơ công tác tổ chức cán bộ từ năm 2018-2020 phục vụ Đoàn kiểm tra của Trung ương khi có yêu cầu.

- Tham mưu Giám đốc Sở các giải pháp khắc phục hạn chế các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh; phối hợp với các phòng, đơn vị giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính đúng hạn.

- Hoàn chỉnh báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm phục vụ Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Sở.

Văn phòng Sở xin thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở đến các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở biết và triển khai thực hiện./.     


Đang online: 1
Hôm nay: 901
Đã truy cập: 207389
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.