Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo kết luận của đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại cuộc họp trao đổi bàn giao mặt bằng (đoạn từ vòng xuyến đến cầu Long Mỹ), phương án giá đất và các nội dung có liên quan Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ

Ngày 13-05-2021

Ngày 13 tháng 5 năm 2021, tại phòng họp số 2 Sở Giao thông vận tải, đồng chí Mai Văn Tân, Giám đốc Sở đã chủ trì cuộc họp trao đổi bàn giao mặt bằng (đoạn từ vòng xuyến đến cầu Long Mỹ), phương án giá đất và các nội dung có liên quan Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ. Tham dự cuộc họp có các đồng chí là đại diện lãnh đạo: Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh; Phòng Kinh tế TX Long Mỹ; Công ty Cổ phần TNMT Hậu Giang; Phòng Tài nguyên Môi trường TX. Long Mỹ; Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ; Phòng Quản lý đô thị TX. Long Mỹ và UBND phường Bình Thạnh, TX. Long Mỹ.

Sau khi nghe báo cáo của Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ về tình hình thực hiện công tác GPMB, phương án đền bù, giá đất và các vấn đề có liên quan Dự án Cải tạo, nâng cấp quốc lộ 61B đoạn từ ngã ba Vĩnh Tường đến thị trấn Long Mỹ; ý kiến phát biểu của các đ/c tham dự cuộc họp, đ/c Mai Văn Tân - Giám đốc Sở kết luận một số nội dung có liên quan đến công tác GPMB của dự án để làm cơ sở các đơn vị có liên quan căn cứ tổ chức thực hiện, cụ thể như sau:

1. Đoạn từ Ngã ba Vĩnh Tường - cầu Giồng Sao và đoạn từ cầu Long Bình - cầu Long Mỹ: đề nghị Trung tâm Cổ phần Tài nguyên môi trường tỉnh (đơn vị đo đạc) sớm bàn giao hồ sơ đo đạc cho Trung tâm Phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ (các hộ chưa hoàn thiện hồ sơ đo đạc, thiếu, sai xót…) xong trong tháng 5/2021 để tiến hành các thủ tục bồi thường GPMB theo quy định.

2. Đoạn từ Long Bình - cầu Long Mỹ: Trung tâm Phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ phối hợp UBND phường Bình Thạnh thông báo đến các hộ dân đã nhận tiền bồi thường GPMB sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công trong tháng 5/2021.

3. Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh khẩn trương hoàn thành giá đất trình UBND TX. Long Mỹ và Hội đồng phê duyệt, để hoàn thiện bàn giao Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ áp giá cho toàn tuyến trong tháng 6/2021.

4. Đoạn cầu từ Giồng Sao - lộ Ba Si: Trung tâm Phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ thực hiện công tác chuyên môn phải có quyết định phê duyệt xong trong tháng 7/2021; tháng 8, 9/2021 tiến hành bồi hoàn GPMB cho các hộ dân.

5. Đoạn từ lộ Ba Si - cầu Long Bình: hoàn thiện các thủ tục GPMB để bàn giao cho đơn vị thi công trong tháng 9/2021, tiến hành thi công hoàn thiện mặt đường đảm bảo thanh toán nguồn vốn giao hiệu quả.

6. Phần cây xanh đoạn từ Long Bình - cầu Long Mỹ: đề nghị UBND TX. Long Mỹ có kế hoạch cụ thể di dời sớm bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công  trong tháng 5/2021. Trong quá trình di dời phải có biện pháp đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông.

Giao Phòng quản lý hạ tầng giao thông - Sở GTVT phối hợp các đơn vị có liên quan đôn đốc, triển khai di dời hệ thống điện, nước và thực hiện bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

7. Trung tâm phát triển quỹ đất TX. Long Mỹ hoàn thiện phê duyệt phương án bồi thường GPMB đoạn từ cầu Long Bình - cầu Long Mỹ trong tháng 6/2021.

8. Giao Phòng Quản lý hạ tầng giao thông - Sở GTVT theo dõi, đôn đốc các đơn vị có liên quan phối hợp tổ chức thực hiện và thường xuyên báo cáo lãnh đạo Sở xem xét, chỉ đạo.

Thừa lệnh Giám đốc Sở, Văn phòng Sở Giao thông vận tải thông báo ý kiến kết luận của Giám đốc Sở tại cuộc họp ngày 13 tháng 5 năm 2021 đến các đơn vị có liên quan biết và triển khai thực hiện./.   


Đang online: 4
Hôm nay: 982
Đã truy cập: 766274
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.