Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo về Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia.

Ngày 04-04-2022

Nhằm để triển khai thực hiện Thông báo số 59/TB-VPCP ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ. Sở Giao thông vận tải thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia. (Đính kèm nội dung Thông báo số 59/TB-BGTVT ngày 01 tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ) và được đăng trên trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: https://sogtvt.haugiang.gov.vn.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. 59_TB-VPCP.pdf_20220330145011.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 549
Đã truy cập: 773366
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.