Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng.

Ngày 10-05-2022

Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hết giá trị sử dụng, không còn quản lý của HTX TMDV Vĩnh Tường. Sở Giao thông vận tải Hậu Giang thông báo danh sách phù hiệu đã cấp nêu trên hết giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này. Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì tiến hành thu hồi xử lý theo quy định. (Đính kèm nội dung Thông báo số 24/TB-SGTVT ngày 04 tháng 5 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải) và được đăng trên trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: https://sogtvt.haugiang.gov.vn.


Đang online: 1
Hôm nay: 494
Đã truy cập: 773312
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.