Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông báo về việc phù hiệu hết giá trị sử dụng đến quý I/2022

Ngày 18-04-2022

Để tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử dụng phù hiệu hết giá trị sử dụng, không còn quản lý của đơn vị kinh doanh vận tải. Sở Giao thông vận tải Hậu Giang thông báo danh sách phù hiệu đã cấp nêu trên hết giá trị sử dụng kể từ ngày ký thông báo này. Đề nghị Sở Giao thông vận tải, Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng khi phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên thì tiến hành thu hồi xử lý theo quy định.

(Đính kèm nội dung Thông báo số 15/TB-SGTVT ngày 12 tháng 4 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải) và được đăng trên trang thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang tại địa chỉ: https://sogtvt.haugiang.gov.vn.


Đang online: 1
Hôm nay: 421
Đã truy cập: 773240
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.