Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Thông tư số 15/2022/TT-BGTVT ngày 30/06/2022 của Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thuỷ nội địa

Ngày 16-08-2022

Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương  tiện thuỷ nội địa.

Mã số đăng ký: Sửa đổi 1:2022 QCVN 89:2015/BGTVT.

Quy chuẩn mới về cơ sở đóng, hoán cải, sửa chữa phương tiện thuỷ nội địa

Ảnh minh họa

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17 tháng 01 năm 2023

(Đính kèm Thông tư số 15/TT-BGTVT ngày 30/06/2022 của Bộ GTVT được đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hậu Giang).

Thực hiện: Phòng Quản lý vận tải Phương tiện và Người lái!

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QCVN 89-2015-BGTVT.pdf_20220816081641.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 460
Đã truy cập: 769938
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.