Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Tổ chức hoạt động vận tải trong tình hình mới

Ngày 15-04-2022

      Sở Giao thông Vận tải Hậu Giang vừa ban hành thông báo điều chỉnh hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang trong tình hình mới.

Đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe, bến thủy nội địa, bến đò; đầu mối xếp dỡ hàng hóa phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong quá trình hoạt động.

      Theo đó, hoạt động vận tải đường bộ (bao gồm cả hoạt động vận tải nội bộ), vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Người điều khiển phương tiện, hành khách tham gia giao thông đường bộ và đường thủy nội địa phải đáp ứng các yêu cầu sau: Tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; xét nghiệm y tế, cách ly y tế, thực hiện theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh.

      Đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh vận tải, bến xe khách, bến thủy nội địa, bến đò; đầu mối xếp dỡ hàng hóa khác trên địa bàn có dịch ở cấp 1, cấp 2, cấp 3, cấp 4 được phép hoạt động nhưng phải thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo yêu cầu, hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh. Trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 thì thực hiện theo quy định mới.

      Văn bản này được ban hành thay thế cho Công văn 1643, ngày 21-10-2021 của Sở Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện quy định tạm thời “Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” đối với hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Sở Giao thông Vận tải giao Thanh tra Sở tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm; Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái; Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ theo chức năng nhiệm vụ được phân công đôn đốc, theo dõi các đơn vị thực hiện đúng theo yêu cầu.

Sở Giao thông vận tải


Đang online: 3
Hôm nay: 554
Đã truy cập: 773371
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.