Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Tổng kết Chiến dịch Giao thông nông thôn – Thủy lợi và Bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022.

Ngày 31-12-2022

Chiến dịch năm 2022 tạo được khí thế thi đua sôi nổi giữa các địa phương từ đó kích thích được sự quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch giao. Kết quả, phần đường xây dựng mới đạt 472.542/65.000 m2 đạt 727% kế hoạch giao, đường nâng cấp, mở rộng đạt 538.137/190.000 m2 đạt 283,2% kế hoạch giao, đường duy tu đạt 3.338/32.000 m2 đạt 885,4% kế hoạch giao. Phần cầu xây dựng mới đạt 14.191/2.600 m2 đạt 546% kế hoạch giao, cầu nâng cấp, mở rộng đạt 7.673/800 m2 đạt 959% kế hoạch, duy tu đạt 6.143/1.400 m2 đạt 439% kế hoạch.

Về Thủy lợi, năm 2022, thực hiện khép kín mới 1.630 ha/450 ha, đạt 362,2% kế hoạch; diện tích nâng chất 8.144 ha/1.200 ha, đạt 678,7% kế hoạch. Phần trồng cây, trồng được 23.000 cây xanh các loại, đạt 338% so với chỉ tiêu giao. Triển khai 4.416md/36.000md kè sinh thái đạt 429% kế hoạch; khai thông dòng chảy đạt 552%; dọn vsinh, phát quang bảo vệ môi trường 1.458.280/240.000m2 đạt 607,6% kế hoạch. Tổng kinh phí thực hiện chiến dịch năm 2022 trên 480 tỉ đồng (trong đó, nguồn vốn ngân sách nhà nước chiếm 58,3%; đóng góp từ Nhân dân chiếm 26,9%; vốn huy động chiếm 14,8%).

Ông Trương Cảnh Tuyên - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch năm 2022

Chiến dịch năm 2022 được xác định là một trong những công tác trọng tâm tập trung thực hiện từ đầu năm. Các địa phương đã tập trung chỉ đạo quyết liệt trong thời gian khoảng 215 ngày với quyết tâm hoàn thành cơ bản xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông nông thôn. Trong chỉ đạo thực hiện các cấp, ngành, địa phương phát huy rất tốt quy chế dân chủ cơ sở theo phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, huy động nhiều nguồn lực với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng” đây là nhân tố quyết định thắng lợi của Chiến dịch.

Tại hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh biểu dương kết quả đạt được trong chiến dịch năm 2022; khối lượng và chất lượng các công trình trong thực hiện đạt và vượt yêu cầu đề ra. Đề nghị, Thường trực Ban Chỉ huy chiến dịch tiếp tục đề xuất kế hoạch phát động chiến dịch năm 2023, hoàn thành sớm trong tháng 1-2023 để các địa phương triển khai, phát động ngay từ đầu năm. Sau khi phát động chiến dịch, cấp ủy, chính quyền địa phương phải có sự tập trung lãnh đạo, xây dựng kế hoạch để tiến hành vận động nhân dân tham gia và tiến hành rà soát các dự án, công trình cần đầu tư, nâng cấp, sửa chữa để đăng ký thực hiện trong chiến dịch, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải. Bên cạnh đó, các xã, phường, thị trấn triển khai hết sức cụ thể kế hoạch và quan tâm chủ động về nguồn lực thực hiện chiến dịch, phù hợp thực tế địa phương, không xây dựng kế hoạch quá lớn khi ngân sách địa phương có hạn. Các cấp cần quan tâm duy tu, bảo dưỡng, bảo trì các công trình giao thông nông thôn, đặc biệt là tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

        Trong chiến dịch năm 2022, huyện Châu Thành A xuất sắc dẫn đầu, huyện Phụng Hiệp hạng nhì và huyện Châu Thành đạt hạng 3. Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022 cho Nhân dân và cán bộ huyện Châu Thành A, tặng bằng khen cho nhân dân và cán bộ huyện Phụng Hiệp và huyện Châu Thành. Ngoài ra, 4 tập thể và 18 hộ gia đình có đóng góp tích cực trong chiến dịch giao thông nông thôn, thủy lợi và bảo vệ môi trường nông thôn năm 2022 được nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Sở Giao thông vận tải.


Đang online: 28
Hôm nay: 428
Đã truy cập: 769906
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.