Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Trả Giấy phép lái xe tại nhà qua hình thức đăng ký trực tuyến đối với trường hợp cá nhân đạt kết quả sát hạch

Ngày 14-04-2021

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc trả giấy phép lái xe tại nhà đối với trường hợp cá nhân đạt kết quả sát hạch.

1. Thời gian thực hiện: kể từ ngày 15/3/2021

2. Điều kiện để thực hiện: Cá nhân đạt kết quả sát hạch (trừ trường hợp nâng hạng hoặc cấp lại do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng) nếu có nhu cầu nhận giấy phép lái xe tại nhà, trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ sát hạch, thực hiện đăng ký qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến đến Sở Giao thông vận tải Hậu Giang

3. Cách thức thực hiện: Cá nhân đăng nhập Cổng Dịch công trực tuyến theo địa chỉ: https://www.dichvucong.gov.vn

4. Sau khi đăng ký thành công, Sở Giao thông vận tải phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc trả giấy phép lái xe theo địa chỉ người dân.

           Sở Giao thông vận tải trân trọng thông báo./.


Đang online: 1
Hôm nay: 901
Đã truy cập: 766195
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.