Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai 3 văn bản luật mới

Ngày 28-05-2021

Chiều ngày 27-5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị triển khai các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính; Luật Cư trú (sửa đổi); Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) bằng hình thức trực tuyến với các địa phương. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có bà Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Luật Cư trú (sửa đổi) được thông qua gồm 7 chương, 23 điều, quy định về việc thực hiện quyền tự do cư trú của công dân Việt Nam trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; việc đăng ký, quản lý cư trú; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân, cơ quan, tổ chức về đăng ký, quản lý cư trú.

Luật quy định các hành vi bị nghiêm cấm về cư trú gồm: Cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú; đưa, môi giới, nhận hối lộ trong việc đăng ký, quản lý cư trú; thu, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký cư trú trái với quy định của pháp luật. Đồng thời, yêu cầu công dân cần thực hiện việc đăng ký cư trú theo quy định; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, giấy tờ, tài liệu về cư trú của mình cho cơ quan, người có thẩm quyền và chịu trách nhiệm về thông tin, giấy tờ, tài liệu đã cung cấp…

Cũng theo quy định, kể từ ngày Luật Cư trú có hiệu lực thi hành, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp vẫn được sử dụng và có giá trị như giấy tờ, tài liệu xác nhận về cư trú theo quy định của luật này cho đến hết ngày 31-12-2022.

Đối với Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) có 16 chương, 171 điều quy định về hoạt động bảo vệ môi trường; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cộng đồng dân cư, hộ gia đình và cá nhân trong hoạt động bảo vệ môi trường.

Luật nghiêm cấm các hành vi gây tổn hại đến môi trường như vận chuyển, chôn, lấp, đổ, thải, đốt chất thải rắn, chất thải nguy hại không đúng quy trình kỹ thuật, quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường; xả nước thải, xả khí thải ra môi trường chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; phát tán vào môi trường các hóa chất độc hại, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với con người, sinh vật và tự nhiên.

Còn Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính đã sửa đổi, bổ sung nội dung 66/142 điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính hiện hành. Trong đó, một số điểm mới nổi bật của luật như tăng mức phạt tiền tối đa đối với 10 lĩnh vực như giao thông đường bộ, phòng tệ nạn xã hội, cơ yếu, giáo dục, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, điện lực, báo chí. Ngoài ra, luật còn bổ sung quy định mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực tín ngưỡng, cứu nạn, cứu hộ, in, an toàn giao thông, sở hữu trí tuệ… Bổ sung về chức danh có thẩm quyền xử phạt hành chính như kiểm ngư, kiểm toán nhà nước.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1-1-2022, riêng Luật Cư trú (sửa đổi) sẽ có hiệu lực từ ngày 1-7-2022.

Báo Hậu Giang


Đang online: 1
Hôm nay: 552
Đã truy cập: 773369
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.