Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt và các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ngày 21-10-2021

Ngày 20/10/2021, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT Ban hành “Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận tải đường sắt thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"; Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT Ban hành “Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19".

 (Đính kèm Quyết định số 1839/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 và Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Sở Giao thông vận tải Hậu Giang đề nghị các tổ chức và cá nhân có liên quan triển khai thực hiện theo nội dung Hướng dẫn tạm thời này./.


Đang online: 1
Hôm nay: 505
Đã truy cập: 773323
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.