Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Nghị định số 24/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 của Chính phủ

Ngày 01-08-2020

      Ngày 24 tháng 02 năm 2020 Chính phủ ban hành Nghị định số 24/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia. Trong Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia như:

       - Một số biện pháp giảm mức tiêu thụ và quản lý việc cung cấp rượu, bia bao gồm địa điểm công cộng không được uống rượu, bia;

       - Hạn chế sử dụng hình ảnh diễn viên uống rượu, bia trong tác phẩm điện ảnh, sân khấu, truyền hình;

       - Quản lý việc quảng cáo rượu có độ cồn dưới 15 độ và bia;

       - Việc thực hiện biện pháp ngăn ngừa người chưa đủ 18 tuổi tiếp cận, truy cập, tìm kiếm thông tin và mua rượu, bia trong hoạt động bán rượu, bia theo hình thức thương mại điện tử;

       - Nội dung, mức chi cho hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia;

      - Trách nhiệm thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông và trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia. Đối với trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các cấp.

      Tổ chức việc thực hiện biện pháp tăng cường quản lý đối với sản xuất rượu thủ công; rà soát, thống kê số lượng hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công, sản lượng sản xuất rượu thủ công trong toàn tỉnh, gửi Bộ Công Thương tổng hợp và báo cáo Chính phủ hằng năm; vận động, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục, hồ sơ để các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công chưa có giấy phép làm thủ tục đề nghị cấp giấy phép sản xuất rượu theo quy định hoặc đăng ký với Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) việc bán rượu cho cơ sở có giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại; hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh tự kê khai gửi Ủy ban nhân cấp xã các thông tin về sản lượng sản xuất rượu, phạm vi sử dụng và cam kết không bán rượu ra thị trường theo mẫu quy định của Bộ trưởng Bộ Công Thương; hướng dẫn các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công không nhằm mục đích kinh doanh bảo đảm các quy định về an toàn thực phẩm; kiểm tra chất lượng rượu thủ công được sản xuất, lưu hành trên địa bàn; phòng, chống rượu, bia giả, nhập lậu, không bảo đảm chất lượng và các hoạt động khác có liên quan đến phòng, chống tác hại của rượu, bia.

      Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 24 tháng 02 năm 2020.

      (Nội dung Nghị định số 24/2020/NĐ-CP và các văn bản có liên quan được đăng tải trên cổng thông tin Chính phủ và Bộ Tư pháp).


Đang online: 1
Hôm nay: 580
Đã truy cập: 289478
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.