Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Ngày 07-08-2020

Ngày 17 tháng 4 năm 2020, Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT quy định về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2020 và thay thế Thông tư số 73/2011/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2011/BGTVT

Trong Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về hệ thống báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam, bao gồm: thiết bị hoặc công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa được thiết lập và vận hành trên mặt nước, thành cầu, thiết bị, phương tiện hoặc trên đất liền để chỉ dẫn cho người tham gia giao thông thủy và tổ chức, cá nhân liên quan định hướng, xác định vị trí của luồng chạy tàu, tàu thuyền và đi lại an toàn, hiệu quả.

Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các hoạt động thiết kế, chế tạo, đầu tư, xây dựng, quản lý, khai thác báo hiệu đường thủy nội địa và các công tác khác có liên quan đến báo hiệu đường thủy nội địa tại Việt Nam.

(Nội dung Thông tư số 08/2020/TT-BGTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam QCVN 39:2020/BGTVT được đăng tải trên Công thông tin điện tử của Bộ GTVT ).


Đang online: 3
Hôm nay: 785
Đã truy cập: 289680
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.