Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam

Ngày 07-08-2020

Ngày 08 tháng 4 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Nghị định số 42/2020/NĐ-CP quy định về Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Nghị định này quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm, việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

Nghị định này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2020. Thay thế Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 và Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của Chính phủ quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ và vận chuyển hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

(Nghị định số 42/2020/NĐ-CP đăng tải trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ).


Đang online: 1
Hôm nay: 946
Đã truy cập: 766238
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.