Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT ngày 27 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Ngày 10-01-2022

Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2 Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, cụ thể như sau:

“1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 21 tháng 10 năm 2021.”.

Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao  thông vận tải, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Mục III như sau:  

1. Phạm vi áp dụng

Quy định này áp dụng đối với hoạt động vận tải hành khách nội địa bằng  đường hàng không trên phạm vi toàn quốc cho đến khi có điều chỉnh, bổ sung  mới.”.

2. Sửa đổi, bổ sung điểm a, điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV như sau:  a) Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 1.2 phần 1 Mục IV:

“a) Trường hợp hành khách cư trú, lưu trú trước chuyến bay tại địa bàn có  dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa) hoặc hành khách trên chuyến bay xuất phát từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa): có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 theo phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên có giá trị trong vòng 72 giờ kể từ thời điểm lấy mẫu xét nghiệm đến trước thời điểm khởi hành chuyến bay;”;

b) Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1.2 phần 1 Mục IV:

“c) Điều kiện khác:

- Hành khách phải thực hiện khai báo y tế theo quy định, sử dụng ứng dụng PC-COVID, chịu trách nhiệm tính trung thực của các thông tin khai báo; 

- Hành khách không được tham gia chuyến bay khi có các triệu chứng ho,  sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng, mất vị giác….”.

3. Bãi bỏ khoản 5 và sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:  a) Bãi bỏ khoản 5 mục VI. 

b) Sửa đổi, bổ sung khoản 6 mục VI như sau:

6. Yêu cầu, hướng dẫn, kiểm tra hành khách thực hiện khai báo y tế điện  tử (mục Khai báo di chuyển nội địa) tại ứng dụng PC-COVID; trường hợp hành  khách chưa thực hiện khai báo, hãng hàng không có trách nhiệm bố trí nhân viên  và thiết bị hỗ trợ, hướng dẫn hành khách cài đặt, khai báo trên ứng dụng PC COVID.”.

20.000 - 30.000 lượt khách/ngày qua sân bay Tân Sơn Nhất dịp Tết dương lịch - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

4. Sửa đổi, bổ sung mục VII như sau:

VII. KẾ HOẠCH KHAI THÁC

1. Kế hoạch khai thác trên các đường bay nội địa: 

a) Giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 16/02/2022:

Đường bay

Từ ngày 29/12/2021 đến  hết ngày 18/01/2022

Từ ngày 19/01/2022 đến  hết ngày 16/02/2022

Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh

25 chuyến khứ hồi/ ngày

52 chuyến khứ hồi/ ngày

TP. Hồ Chí Minh - Đà Nẵng

20 chuyến khứ hồi/ ngày

27 chuyến khứ hồi/ngày

Hà Nội - Đà Nẵng

20 chuyến khứ hồi/ ngày

20 chuyến khứ hồi/ ngày

TP. Hồ Chí Minh - Hải 

Phòng/Nghệ An/Thanh Hóa

09 chuyến khứ

hồi/ngày/đường bay

14 chuyến khứ

hồi/ngày/đường bay

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh  đi/đến Phú Quốc, Khánh Hòa

14 chuyến khứ

hồi/ngày/đường bay

27 chuyến khứ

hồi/ngày/đường bay

TP. Hồ Chí Minh - Bình Định

09 chuyến khứ hồi/ngày

18 chuyến khứ hồi/ngày

Các đường bay khác

Tổng cộng 09 chuyến khứ hồi/ngày/đường bay

b) Từ ngày 17/02/2022: tần suất khai khác các đường bay thực hiện theo tần suất trong giai đoạn từ ngày 29/12/2021 đến hết ngày 18/01/2022 cho đến khi Bộ GTVT có quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo mới.

2. Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục theo dõi tình hình thị trường, diễn  biến dịch bệnh tại các địa phương và trên toàn quốc để đề xuất, báo cáo Bộ Giao  thông vận tải điều chỉnh tần suất trên các đường bay trong dịp Tết Dương lịch và  Nguyên đán năm 2022 (nếu cần thiết) trước ngày 13/01/2022

3. Trường hợp điều chỉnh tần suất khai thác các đường bay nội địa, Bộ GTVT sẽ ban hành quyết định điều chỉnh bổ sung hoặc văn bản chỉ đạo triển  khai thực hiện.

4. Sửa đổi, bổ sung các nội dung tại mục IX như sau: 

a) Sửa đổi các nội dung tại khoản 1:

“1. Cục Hàng không Việt Nam:

- Chủ trì triển khai tới các cơ quan, đơn vị trong ngành hàng không Việt  Nam tổ chức, phân công thực hiện Quy định này đảm bảo an toàn phòng chống  dịch COVID-19;

- Tổng hợp báo cáo Bộ GTVT tình hình thực hiện Quy định này hàng tháng.”.

b) Sửa đổi, bổ sung nội dung gạch đầu dòng thứ 2, thứ 3 tại khoản 2: 

“- Bố trí và thông báo đến Trung tâm công nghệ phòng, chống dịch  COVID-19 Quốc gia đầu mối tiếp nhận thông tin hành khách đến cư trú, lưu trú  tại địa phương.

- Tổ chức tiếp nhận thông tin hành khách từ Trung tâm công nghệ phòng,  chống dịch COVID-19 Quốc gia.”

c) Bổ sung khoản 3 Mục IX như sau:

“3. Trung tâm Công nghệ thông tin

Phối hợp với các đơn vị của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Y tế, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị liên quan theo dõi, kiểm tra quá trình khai báo, khai thác thông tin di chuyển nội địa của hành khách qua ứng dụng PC-COVID. Kịp thời xử lý hoặc báo cáo Bộ Giao thông vận tải những vướng mắc, phát sinh (nếu có).”.

Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

2. Thay thế Quyết định số 2036/QĐ-BGTVT ngày 30 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

3. Bãi bỏ Phụ lục tại Quy định tạm thời về tiếp tục triển khai các đường  bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát  hiệu quả dịch COVID-19 ban hành kèm theo Quyết định số 1840/QĐ-BGTVT  ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

(Đính kèm Quyết định số 2233/QĐ-BGTVT ngày 27/12/ 2021 của Bộ GTVT được đăng trên cổng thông tin điện tử Sở GTVT Hậu Giang).

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Quyết định 2233.pdf_20220214180450.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 543
Đã truy cập: 773360
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.