Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Quyết định số 856/QĐ-SGTVT ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Sở Giao thông vận tải về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh vận tải và phù hiệu xe ô tô đối với Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ thành phố Vị Thanh.

Ngày 21-07-2022

Điều 1. Thu hồi không thời hạn Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và các phù hiệu xe của Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ thành phố Vị Thanh do Sở Giao thông vận tải Hậu Giang cấp (Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô  số 931700004, cấp lần thứ 4, ngày cấp: ngày 22 tháng 11 năm 2017, địa chỉ đường Trần Hưng Đạo, Kv3, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang).

Lý do thu hồi: Quy định tại điểm c, khoản 6, Điều 19 của Nghị định số 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ (theo đề nghị của đơn vị kinh doanh vận tải).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày từ 18 tháng 7 năm 2022.

Hợp tác xã Vận tải Thủy bộ thành phố Vị Thanh có trách nhiệm nộp lại Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô nêu trên và toàn bộ phù hiệu xe ô tô đã được cấp (Đính kèm phụ lục danh sách phù hiệu xe không còn giá trị sử dụng) về Sở Giao thông vận tải Hậu Giang. Đồng thời dừng toàn bộ các hoạt động kinh doanh vận tải theo quy định. Trường hợp không nộp lại xem như giá trị Giấy phép kinh doanh vận tải và các phù hiệu của xe đã cấp cho đơn vị không còn giá trị sử dụng.

(Đính kèm Quyết định số 856/QĐ-SGTVT ngày 187/2022 của Sở GTVT được đăng trên cổng thông tin điện tử Sở Giao thông vận tải Hậu Giang).


Đang online: 1
Hôm nay: 245
Đã truy cập: 769724
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.