Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư của Bộ Giao thông vận tải về vận chuyển hàng không

Ngày 18-11-2020

Thông tư này quy định việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung; bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không; báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam thuộc đối tượng của Nghị định số 30/2013/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ quy định về kinh doanh vận chuyển hàng không và hoạt động không chung; Nghị định số 66/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 8 năm 2015 của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không và Nghị định số 92/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Sửa đổi, bổ sung Điều 1, Điều 3, Điều 6, Điều 10, Điều 12, Điều 13, Điều 14 của Thông tư số 81/2014/TT-BGTVT ngày 30 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung;

Sửa đổi, bổ sung Điều 2, Điều 4, Điều 13 của Thông tư số 14/2015/TT-BGTVT ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc bồi thường ứng trước không hoàn lại trong vận chuyển hành khách bằng đường hàng không;

Sửa đổi, bổ sung Điều 3, Điều 4 của Thông tư số 33/2016/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 11 năm 2020.

(Nội dung Thông tư số 21/2020/TT-BGTVT được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải).

                                                    

                 Thực hiện: Phòng Quản lý vận tải Phương tiện và Người lái!


Đang online: 1
Hôm nay: 350
Đã truy cập: 769829
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.