Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT ngày 30/10/2020 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

Ngày 02-12-2020

Ngày 30 tháng 10 năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Lạng Sơn ngăn chặn nạn xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới - Bnews

Ảnh minh họa

Thông tư này hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa thuộc đối tượng của Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 22/11/1994, Nghị định thư về việc sửa đổi Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11/10/2011 (sau đây gọi tắt là Hiệp định) và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về việc thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ký ngày 11/10/2011 (sau đây gọi tắt là Nghị định)

Sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 6, Điều 8, Điều 10, Điều 11, Điều 12, Điều 17, Điều 20 của Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện Hiệp định, Nghị định thư về vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 12 năm 2020.

(Nội dung Thông tư số 29/2020/TT-BGTVT được đăng trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Giao thông vận tải).


Đang online: 5
Hôm nay: 507
Đã truy cập: 769985
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.