Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai Thông tư số 35/2022/TT/BGTVTcủa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

Ngày 02-02-2023

             

1. Tiều đề: Triển khai Thông tư số 35/2022/TT/BGTVTcủa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật

2. Hình ảnh:

3. Mô tả ảnh:

4. Trích đoạn:

Ngày 27/12/2022, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư số 35/2022/TT/BGTVT bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.  

5. Nội dung:

Trong Thông tư số 35/2022/TT/BGTVT bãi bỏ toàn bộ và bãi bỏ một phần văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải gồm:

- Thông tư số 31/2012/TT-BGTVT ngày 01 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ.

- Thông tư số 65/2014/TT-BGTVT ngày 10 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về ban hành định mức khung kinh tế - kỹ thuật áp dụng cho vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt.

- Thông tư số 13/2015/TT-BGTVT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố danh mục hàng hóa nhập khẩu thuộc diện

quản lý chuyên ngành của Bộ Giao thông vận tải theo quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ.

- Bãi bỏ Điều 8 Thông tư số 08/2015/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về công tác cứu hộ và định mức dự toán công tác cứu hộ trên đường cao tốc.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2023.                                                   

                                                  Thực hiện: Văn phòng Sở!

 

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. ĐĂNG TIN THONG TU 35 2022 CUA BO GTVT BAI BO VB QPPL.doc_20230202092040.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 436
Đã truy cập: 769914
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.