Xem chi tiet tin - Sở Giao thông vận tải

 

Triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua

Ngày 23-02-2022

1. Tiều đề: Triển khai các Luật được Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất thông qua

2. Nội dung:

Tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội Khóa XV đã thông qua các Luật gồm:

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công;

- Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

https://dbnd.baclieu.gov.vn/documents/57127/2250599/2.jpg/590f2604-e61c-9151-27f9-0922017c4208?t=1642385049642

Quang cảnh Họp Quốc hội khóa XV

- Luật Đầu tư;

- Luật Nhà ở;

- Luật Đấu thầu;

- Luật Điện lực;

- Luật Doanh nghiệp;

- Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt;

- Luật Thi hành án dân sự.

(sau đây gọi là Luật sửa đổi, bổ sung 09 luật) và 04 Nghị quyết)

(Nội dung các Luật được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Chính phủ)  

                                                                           Thực hiện: Văn phòng Sở!

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. DANG TIN CAC LUAT QUOC HOI KHOA XV KY HOP THONG QUA.doc_20220223103412.doc

Đang online: 1
Hôm nay: 278
Đã truy cập: 452415
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.